1ehsareh
شماره اطلاعات: 43290
1ehsareh

توضیحات آگهی

شـرکـت آذیـن پیشـداد | اخذ سند شش دانگ ،خدمات اداری شهرداری

بـه شمـاره ثبـت_68974
بـاکـادری مجـرب و متخصـص
◼️ انجـام کلیـه خــدمـات در امـور مـالـی و اداری شهـرداری
◼️پـروانـه
◼️پـایـانکـار
◼️عـدم خـلافـی
◼️گـواهـی،طبقـه مـازاد
◼️پیشـروی
◼️تغییـر کـاربـری
◾️تجـاری مـوقـت،دائـم
◾️کلیـه منـاطـق 13گـانـه مشهـد،
◼️کمیسیـون مـاده 100
◼️بـا مـابـه آرامـش خـاطـر بـرسیـد
◼️صـداقـت دقـت سـرعـت سـرلـوحـه کـار مـاسـت
◼️تمـاس د‌ر سـاعـات اداری◼️