1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

بازسازی منازل صفر تا صد

انجام کلیه امور ساختمانی شامل:
اجرای سنگی یا سیمانی نمای ساختمان
کاشی کاری و سرامیک کاری
ایزوگام بام و یا سرویس های بهداشتی
دیوار چینی
موزاییک کاری و سنگ محوطه
گچ کاری و نقاشی
تعویض کلید و پریز های قدیمی
انجام کار حتی به مقدار یک متر