1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

صدور سند ازدواج موقت و دائم
صیغه نامه معتبر و عقدنامه شرعی ازدواج با مهر برجسته و هولوگرام تشخیص اعتبار حضوری و غیر حضوری.

مورد پذیرش هتل‌ها و نیروی انتظامی و اماکن اقامتی کل کشور و…
در تمام ساعات شبانه روز با تعیین وقت قبلی .
اسماعیلی
۰۹۳۶۵۱۵۰۲۱۶
۰۹۱۵۸۱۰۲۴۲۲