1اشاره
توافقی
شماره اطلاعات: 52285
1اشاره

توضیحات آگهی

تولید بلوک تیغه سیمانی سبک در اندازه 40×20×15 سانتی متر و 50×20×10 سانتی متر عایق حرارت و صدا چسبندگی بهتر نسبت به سفال رعایت مبحث 19 ساختمان.