1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

کانون آگهی و تبلیغات شطرنج
تولیدکننده تقویم دیواری 12برگ نشاندار روزشمار 1403
اختصاصی و عمومی
با نشان متحرک و اعداد درشت و درج کامل مناسبتها
**************************************
تماس: 09148659001