1اشاره
6,000 تومان
شماره اطلاعات: 76044
1اشاره

توضیحات آگهی

خدمات جوشکاری صنعتی و حرفه ای با مدرک بین المللی جوش

جوشکاری برق،آلومینیوم،آرگون (استیل وکربن) ساخت انواع باک جدید ماشین سنگین (استیل وآلومینیوم)