1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

حمل بار شهرستان از استان های تهران و البرز به سراسر کشور با وانت و نیسان و خاور با کارگر ورزیده و بیمه رایگان/ حمل به استانهای اذربایجان شرقی و غربی