1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

دفتر ازدواج صادقیه تهران

سالن عقد مجلل و شیک
سفره عقد
ثبت ازدواج دائم و ثبت ازدواج موقت
صدور صیغه نامه با مهر برجسته
اعزام عاقد و عقد آریایی
خطبه محرمیت
سفره عقد و سالن عقد و گل آرایی
پذیرایی و سرو غذا
عکاسی و فیلمبرداری
جای پارک اختصاصی
پارکینگ
آسانسور