1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

ثبت ازدواج دائم
ثبت ازدواج موقت صیغه نامه
ثبت طلاق
سفره عقد و سالن عقد
پذیرایی
موسیقی زنده
تماس :۰۹۳۵۸۱۳۲۰۵۳