1اشاره
توافقی
شماره اطلاعات: 74294
1اشاره

توضیحات آگهی

فروش دی سیان دی آمید/ سیانوگوانیدین

کریستال سفید رنگ
DCDA
پودر دی سی