1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

سیدمحسن میرحسینی وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان و مشاورحقوقی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تخصص ویژه در امور ملکی ، خانواده ، مهاجرت و امور تجارت بین الملل
قبول کلیه دعاوی حقوقی ، ملکی ، گمرکی ، خانواده ، کیفری و …
ارایه مشاوره و تنظیم انواع قرارداد و لوایح داخلی و بین المللی
ارائه کلیه خدمات حقوقی در اصفهان
قبول وکالت در اصفهان
ارائه کلیه خدمات حقوقی
وکیل دعاوی ملکی
انجام امور ثبتی
انجام کلیه امور حقوقی
خدمات وکالت در اصفهان
آمادگی همکاری با شرکت های خصوصی
وصول مطالبات مدنی و تجاری(چک، سفته …)