1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

شیمی گرافیت | واردات و تامین مواد اولیه شیمیایی صنایع

امکان دریافت نمونه و ضمانت مرجوعی
گلیسرین
اسید سیتریک
سدیم بنزوات
ادتا
متانول
اسید مالیک
وازلین