1اشاره
98,000,000 تومان
شماره اطلاعات: 63238
1اشاره

توضیحات آگهی

وگو ۹۸

فنی سالم به شرط
بدون زمین خوردگی
هر ۱۰۰۰ روغن تعویض
تسمه ۱۵ تا تعویض
بدون صدای اضافی
کاملا نرم
کارکرد واقعی