1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

مربیگری مهد با محوریت مهارتهای زندگی با اعطای مدرک معتبر

این دوره در ۱۰ جلسه بصورت انلاین و حضوری برگزار می شود .
اگر جویای کار هستید
اگر مادر یا پدری هستید که به اموزش کودکانتان اهمیت میدهید
اگر مربی و مدرس کودک هستید

این دوره مناسب شماست.

در پایان دوره مدرک معتبر اعطا میشود