1اشاره
شماره اطلاعات: 62990
1اشاره

توضیحات آگهی

مشاوره حقوقی رایگان

⚖️موسسه حقوقی ⚖️
مشاوره حقوقی حضوری رایگان بعد از ساعت اداری
✅️دادخواست
✅️لایحه نویسی
✅️شکوائیه
✅️ثبت شرکت

قبول دعاوی:
️حقوقی – کیفری
️ثبتی – شهرداری
️بیمه – تصادفات
️خانواده – حسبی
️اداره کار
همراه با شما تا تحقق عدالت
لطفا برای تعیین وقت تماس بگیرید