1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

فروش عمده یراق آلات کابینت به سراسر ایران | خرید یراق آلات

فروش ﻳﺮاﻕ ﺁﻻﺕ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ و MDF
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ یراق آلات کابینت ﺁﻣﺎده ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ و ﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮاﻥ | اَخرین قیمت را از ما بگیرید…
ﻟﻮﻻ ﭘﻤﭙﻲ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻙ و ﭼﻴﻦ
لولا پمپی استیل
لولا پمپی بدون کیلیپس
ﻟﻮﻻ ﮔﺎﺯﻭﺭ
جک پمپی
ﺭﻳﻞ ﺳﺎﭼﻤﻪ اﻱ ۲ ﺗﻴﻜﻪ
ﺭﻳﻞ ﺳﺎﭼﻤﻪ اﻱ ۳ ﺗﻴﻜﻪ
ﺭﻳﻞ ﺳﻔﻴﺪ
ﭼﺴﺐ ۱,۲,۳ ﻣﻴﺘﺮاﭘﻞ
ﭼﺴﺐ ۱,۲,۳ ﻧﺎﻧﻮاﭘﻞ
ﭘﻴﭻ MDF ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﻮاﻉ پایه کابینت اﺳﺘﻴﻞ و ﻛﺒﺮﻳﺘﻲ
ﻗﻔﻞ اﻡ ﺩﻱ اﻑ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ و ﺩﻭ ﭘﻠﻪ
دستگیره کابینت اﻧﻮاﻉ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
لوله استیل , لوله طرح استیل , لوله میله بار , لوله استیل زنگ نزن , لوله استیل ۱۰ , لوله استیل ۱۳ , لوله استیل ۱۶ , لوله استیل ۲۰ , لوله استیل ۲۵
پایه کابینت طرح استیل , پایه کابینت استیل , پایه کابینت آلومینیوم …
دستگیره های عروسکی
ریل ۸۰ کیلویی سنگین و پانگیر …
قرقره و غلطک
انواع لوله های آبکاری …